ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kedves Látogatónk/Vásárlónk!

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza a Webáruházunk Látogatói/Vásárlói által megadott, illetőleg személyükkel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről szóló, – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelő – tájékoztatást. Kérjük, hogy amennyiben igénybe veszi Webáruházunk szolgáltatásait, tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket is, melynek elfogadása nélkülözhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használatos fogalmak alatt a GDPR és az Info tv.[2] fogalmait kell érteni.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Vectorsat Kkt.

Székhely: 2089 Telki, Nárcisz u. 14.

Adószám: 28084882-2-13

Cégjegyzékszám: 13 03 031782

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelő képviselője:

E-mail cím:

Üzlethelyiség/ügyfélszolgálat: 2089 Telki, Nárcisz u. 14. Nyitva kedd-péntek 7.00-10.00 13.00-18.00, szombat 10.00-14.00

Telefonos elérhetőség: +36 30 331 9527

 

2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

A tárhelyet szolgáltató weboldal fejlesztő adatfeldolgozó neve: Szabolcsi Péter EV
Az adatfeldolgozó címe: 1174 Budapest, Árpád fejedelem utca 9/B

E-mail: info@ujlap.hu
Telefon: +36 30 240 9940
Weboldal: ujlap.hu

 

3.   AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az Adatkezelési Tájékoztató a www.telkikovaszda.hu webhelyről elérhető Webáruházra, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra, valamint a Webáruház működése során a Felhasználók által megadott, illetve velük kapcsolatba hozató adatokra terjed ki.

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

Jelen adatkezelési tájékoztatónk 2020. június 24-én lép hatályba.

 

4. ELKÖTELEZETTSÉGÜNK AZ ADATVÉDELMI ALAPELVEK BETARTÁSA IRÁNT

Vállalkozásunk

·         adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi;

·         személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel;

·         csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;

·         törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;

·         csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;

·         minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében;

·         felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK LEÍRÁSA

1. Regisztráció

A Webáruház látogatójának, amennyiben rendelni szeretne az általunk kínált termékekből, regisztrálnia kell oldalunkra. A regisztráció célja, hogy azonosítsuk vásárlóinkat és megkönnyítsük a vásárló számára a későbbi belépést, és a megrendelések lebonyolítását. A regisztráció során az e célra rendszeresített űrlapon megadott adatok (e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám) kezelése a látogató erre irányuló, önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet az űrlap tetején, illetve külön menüpontban is elérhető Adatkezelési tájékoztató megismerését követően jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg számunkra. 

 Abban az esetben, ha Ön regisztrált oldalunkon, de megrendelést nem kezdeményezett, a regisztrációja adatait a Webáruház admin felületén, az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük. Amennyiben megrendelést adott le oldalunkon, a regisztrációs adatokat 5 évig kezeljük. 

 

A regisztráció céljából megadott adatait harmadik fél számára nem továbbítjuk.

 

2. Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység

 

A Webáruházban történő vásárláshoz a regisztráció során megadott adatokat a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez és a szerződéskötés, valamint a teljesítés céljára használjuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatok megadása nélkül Vállalkozásunk és a Vásárló között nem jöhet létre szerződés.

 

A Webáruház vásárlója és az eladó között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit az ÁSZF rendelkezései tartalmazzák. A megrendelés folyamata során megadott adatokat az adás-vételi szerződés teljesítése során az ügyfél azonosítása, e-mailben történő üzenetküldés a megrendelés beérkezéséről, valamint a feldolgozásáról, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása érdekében kezeljük.

 

AZ Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk.

 

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződésből eredő polgári jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig kezeljük.

 

3. Hírlevél küldése

 

Hírlevélküldés szolgáltatásunkra történő feliratkozásával lehetősége van arra, hogy értesüljön legfrissebb akcióinkról, híreinkről. Az Ön kifejezett, egyértelmű hozzájárulása alapján – melyet a hírlevélre történő feliratkozást megelőzően az e célra rendszeresített jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg számunkra – közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az e-mail címét, melyet a hírlevél fogadásához megad[3].

Ezen célból kezelt e-mail címét a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Kérjük, hogy amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, a hírlevélben szereplő leiratkozási linken vonja vissza hozzájárulását.

 

4. Elállás, szerződés felmondása

 

A Webáruház vásárlóját megillető – az ÁSZF-ben ismertetett – elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím), a Vásárló által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettség teljesítése, mely előírja számunkra az elállási jog biztosítását[4]. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó. Az elállási nyilatkozatot papír alapon kezeljük és megfelelő fizikai védelemmel gondoskodunk adatai biztonságáról.

 

5. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

 

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás – az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerinti – igénybevétele esetén kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 3 évig megőrizni. Az elállási nyilatkozatot papír alapon kezeljük és megfelelő fizikai védelemmel gondoskodunk adatai biztonságáról.

 

6. Panaszkezelés

 

Amennyiben panasszal kíván élni Webáruházunk felé, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk. [5]

 

7. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

 

Ha a vásárlásról a Megrendelő számlát kért, a számlaadatait (név, cím illetve vállalkozások esetében adószám) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján). A vásárlásról nem minden esetben készül számla, ezért az Áfá-s számla igényt a termék átvételekor, a fizetést megelőzően kell kezdeményezni. A számla adatait vállalkozásunk adózási és könyvviteli feladatait ellátó szolgáltató részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

 

Adatfeldolgozó adatai: Adó-Kont Bt.

Székhely: 1038 Budapest, József hegy 65178/3.

Adószám: 28551485141

Cégjegyzékszám: 01 06 411665

 

A számla a NAV Online Számlázó rendszerével készül.

 

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

 

6. ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

 

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk biztosítja. A számlaadatokat számlázórendszerünkben tároljuk. Valamennyi általunk kezelt adathoz a Webáruház üzemeltetésében álló munkavállalók, illetve adatfeldolgozóink férhetnek hozzá, és az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

 

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Webáruházban bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

 

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

 

7. EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan a mi Webáruházunk is különböző sütik alkalmazásával biztosít egyes funkciókat. A böngészési adatok sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

 

A technikailag elengedhetetlen sütik alkalmazásának célja a Webáruház megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik biztosítják az olyan alapfunkciókat, amely a kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, ideértve a rendeléshez szükséges információk és a regisztrációs adatok tárolását. Ezen munkamenet sütik a böngészés végéig tárolódnak az Ön gépén. Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges, tehát ezen alapműködést biztosító sütik tárolásához az érintett hozzájárulása nem szükséges.[6]

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja, illetve törölheti a sütiket a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

 

8. AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A GDPR előírásaival összhangban[7] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

 

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló további tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

 

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, jogszabályban meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

 

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

 

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

 

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

9. PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy úgy érzi, hogy a személyes adatok kezelése során nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártunk el, vagy kérelmét elutasítottuk és panaszt kíván tenni, a Webáruházban feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

Abban az esetben, ha panaszának kivizsgálásával nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven, továbbá a webáruházban Ön által választható idegennyelven megtekinthető a Weboldalunk Adatkezelési Tájékoztató menüpontjában.                                                                                  

VECTORSAT Kkt.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK